آشنايي با تحقيق و پژوهش

بسم الله الرحمن الرحيم

اگرموسسات و مراكز وسازمان‌هاي پژوهشي وتحقيقاتي خواهان نيل به همفكري، مشاركت و ارج نهادن به كارهاي تحقيقاتي وپژوهشي گروهي اند ، ناگزير بايستي در پي ايجاد انگيزه و جلب مشاركت محققان وپژوهشگران مربوطه برآيند. اين مهم زماني ميسر مي‌شود كه باور داشته باشيم محققان وپژوهشگران  در فرايند كار تحقيقاتي وپژوهشي عاملي مؤثر ، بلكه موثر ترين عامل در تحقق اهداف محسوب مي شوند. بدين طريق مي بايست يك نظام همفكري و هم‌انديشي براي رسيدن به اهداف به وجود ‌آيد تا ما قادر باشيم از گنجينه مقالات،  طرح‌ها، انديشه‌ها و راه‌حل‌هاي مربوط به مسايل بخش از تمامي محققين عرصه تحقيقات وپژوهش  برخوردار شده وانشا... براي نيل به اهداف مد نظر از آنها بهره جوييم. ما در راستاي ماموريتهاي سازماني حوزه نمايندگي ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي ضمن ارج نهادن به تلاشهاي علمي دوستانمان در اين تعامل ، براي نوآوري ها وخلاقيت‌هاي كليه عزيزان ارزش شايسته قائل شده و در جهت ارتقاء پژوهش هاي بين رشته اي بخش كشاورزي  از آنها استفاده خواهيم نمود.

مطمئن هستيم با وجود و استمرار  اين جريان و تعامل دو سويه بين ما ومحققين محترم ، نتايج و پيامدهاي مثبت و مطلوب متعددي حاصل خواهد شد از جمله افزايش سطح انگيزش،افزايش ميزان رضايت محققين، توسعه تحقيقات بين رشته اي و مديريت وجهت دهي خلاقيت ها و نوآوريهاي پژوهشگران بخش و توليد فرهنگ ، فكر وانديشه در حوزه مسايل كشاورزي ودر نتيجه زمينه سازي براي فراگير كردن فرهنگ منابع طبيعي، كشاورزي ومحيط زيست ، كمك به توسعه كشاورزي با ايجاد بستري علمي وپژوهشي با حل مشكلات فقهي وحقوقي مسايلي مانند آب ، خاك، زمين، جنگل،مرتع ، دام وطيور و... ، فراهم ساختن دستمايه علمي ، فرهنگي وديني براي پژوهشگران وكانونهاي پژوهشي وآموزشي هم پيوند با كشاورزي ، نماياندن كارآمدي ، جامعيت وهمه جانبه نگري آموزه هاي وحياني وتمدن اسلامي در زمينه هاي كشاورزي،  طبيعت ومحيط زيست  ، فرهنگ‌سازي به منظور بهره‌برداري بهينه از منابع طبيعي و توليدهاي كشاورزي (فرهنگ قناعت، پرهيز از اسراف و...) ، ارائه فضيلت‌ها و رذيلت‌هاي اخلاقي مرتبط با حوزه كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست از ديدگاه ديني؛ شناساندن تمدن شكوهمند اسلامي و معرفي دانشوران بزرگ مسلمان و نيز معرفي كتاب‌هاي مهم در اين باره ، عيني ساختن فرهنگ جهادي در حوزه¨ تلاش علمي؛ نماياندن اهميت كشاورزي به دولت‌مردان؛ نشان دادن بخشي از اعجاز علمي قرآن و روايات در باره¨ كشاورزي و محيط زيست در اين جهت ما در اين پنجره علمي سعي خواهيم كرد تا مقالات وپژوهشهاي انجام شده در حوزه وخارج حوزه نمايندگي ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي را در اختيار شما فرهيختگان بخش قرار دهيم ومتقابلا از شما انتظار داريم تا مطالب مرتبط  پژوهشي علمي وتحقيقاتي  كه فكر مي كنيد براي  اين تعامل مفيد است را به آدرس  ايميل andishe_sabz14@yahoo.com ارسال فرماييد.

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.